Štítky

V časech, kdy se vejce stávají nedostatkovou komoditou, je třeba zodpovědět některé zásadní otázky okolo nich. Co bylo dřív, vejce nebo slepice? Prospívají vůbec naší demokraci?

Řešení je zdánlivě jednoduché. Stačí si uvědomit, že obojí jsou jen různá vývojová stádia téhož živočicha Gallus gallus. A protože genetická změna může proběhnout pouze při oplodnění, byl první tvor tohoto druhu napřed ve stádiu vejce, které nakladl příslušník jiného živočišného druhu. Tvor, který neprošel stádiem vejce prostě není Gallus gallus.

To ovšem platí, jsou-li Gallus gallus, vejce a slepice prvky běžných množin, tj. lze rozhodnout, zda do ní patří či ne. Vzhledem k rozmazanosti života a  mnohostupňovitosti vývoje se jedná o fuzzy množiny, kterým musíme dodat uměle kritérium, abychom dostali dichotomické rozdělení. Odpověď je tedy závislá právě na tomto kritériu, které však nemá s přírodou pranic společného. Jakkoli jsou pojmy druh, vejce a slepice ve většině případů užitečné, ztrácejí ve vypjatých situacích svůj smysl a na výše uvedenou otázku tedy nelze odpovědět.

V současné době však platí, že napřed musí být slepice, respektive kuře, abychom se dočkali vajec. O jejich dodávky se rozpoutaly málem pěstní souboje, když do našeho městečka přivezli pár kousků. Byla 11 týdenní a tak ti nešťastnící mohou čekat na snůšku ještě tak dva až tři měsíce. Zlé jazyky tvrdí, že někteří příslušníci lidského poddruhu homo sapiens panelakus se je snaží chovat na balkónech. Otázka, zda byly napřed paneláky či tento poddruh je také těžko zodpověditelná, ale s jistotou lze konstatovat, že lidská hloupost zde byla již podstatně dřive.

Vejce komplikují i bezchybnost naší tržní demokracie, která už velmi pěkně paroduje opovrhované doby mého mládí. Žijeme v podivné době, kdy čokoládové vejce je levnější, než to opravdové. Tedy, ono vlastně čokoládové není, protože tu nahradila tajemná substance jménem „kakaová hmota“. Ti odvážnější to mohou i ochutnat a možná i přežijí. Dávejte si dobrý pozor, co v pondělí od těch ženských dostanete protože opravdové vejce bude tou nejprestižnější  výslužkou.