Štítky

,

Byl jsem velmi nadšen novým webem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Hned mne napadlo zde vystavené informace lehce statisticky zpracovat.

Cílem je zjistit, která společnost či obchodní řetězec nejvíce škodí českému obyvatelstvu. Je-li problém v krámku s ročním obratem 20 milionů je to něco jiného, než když se nejakostní, falšované či dokonce nebezpečné potraviny prodávají v řetězcích s obratem v desítkách miliard. Pro soutěž Zlaté prase jsem navrhl tzv. travičský index Tt, který je definován následovně.

Tt = Nt . O

kde

Nt je počet nalezených závadných potravin (můžeme rozdělit na kategorie nejakostní, falšované, nebezpečné či všechny závady)

O je obrat firmy v miliardách Kč u plynulém roce (resp. roce, v němž jsou známy poslední výsledky)

t čas sledování, v budoucnu to bude buď měsíc nebo rok

Všimněme si, že index je konstruován tak, aby ukázal míru poškozování celé české společnosti. Předpokládá, že nalezené závadné potraviny se pravděpodobně prodávají i v ostatních prodejnách řetězce.

Ceny budou udíleny ve 3 kategoriích:

Podvodník (PD) – v Nt budou započteny pouze falšované potraviny

Travič (TR)- v Nt budou započteny pouze nebezpečné potraviny

Zlaté prase (ZP) – v Nt budou započteny všechny závadné potraviny (nejakostní, falšované, nebezpečné)

Uvědomuji si, že navržená metodika není zcela dokonalá, nezohledňuje počet kontrol v jednotlivých prodejnách, ani celkovou četnost kontrolních aktivit. Nicméně předpokládám, že Inspekce provádí svá šetření poctivě a profesionálně a jejich četnost je rovnoměrně rozprostřena po celém maloobchodním trhu.

Protože velké řetězce prodávají nejen potraviny, může být jejich podíl na potravinářské trhu zkreslen. Data jsem získal z toho článku a Kaufland a Lidl jsem rozdělil podle této informace a Penny a Billu v poměru roku 2010 (samostatné údaje jsem nenašel). Coop byl vynechán, protože nejde z webu jesnoduše vyfiltrovat. Máte-li někdo přesnější data není problém výsledky přepočítat.

Výsledky prvního zkušebního kola soutěže o Zlaté prase za období 13.6. až 11.7.2012 jsou tedy následující:


Počet závad Body Pořadí
Řetězec Obrat NJ F NB Celkem Podvod Travič Prase PD TR ZP
Tesco Stores ČR 51,0 8 9 27 44 459 1377 2244 1 1 1
Schwarz ČR (Kaufland) 44,1 5 5 15 25 221 662 1103 2 3 2
Ahold CR (Albert) 44,0 4 3 17 24 132 748 1056 4 2 3
Rewe ČR Penny Market) 30,4 1 6 16 23 182 486 699 3 4 4
Schwarz ČR Lidl 21,4 3 2 2 7 43 43 150 5 8 5
Spar ČR (Interspar, Spar) 14,1 0 2 11 10 28 155 141 6 5 6
Makro Cash&Carry ČR 32,5 1 0 2 3 0 65 98 9 6 7
Rewe ČR (Billa) 23,0 1 1 2 4 23 46 92 8 7 8
Globus ČR 27,0 0 1 1 2 27 27 54 7 9 9

Absolutním vítězem, hrdým nositelem titulu Zlaté prase a současně vítězem kategorie Podvodník i Travič je zcela bezkonkurenčně a s obrovským náskokem řetězec Tesco Stores ČR. Ve srovnání s ostatními  řetězci vypadá jako zločinecká organizace, snažící se otrávit české obyvatelstvo. Hodnoty jsou ale známy pouze za krátkou dobu a uvidíme, zda to nebyla jen shoda okolností. Nicméně jsem docela rád, že jsem poslechl vlastní zkušenosti a již asi tak 5 let si produkty této firmy odříkám.

Jsem připraven na věcnou kritiku, která mi pomůže upravit hodnotící kritéria tak, aby byla lépe vypovídající. Tak s chutí do toho!