Štítky

,

Svůj názor na pravidelné výroční „palachiády“ jsem napsal už před osmi lety. Postupem času se jen utvrzuji v názoru, k němuž dospěli i jiní, že Jan Palach byl duševně nemocný člověk. Podívejme třeba na jeho poslední dopis:

Lež

Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem.

Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit.

Neexistovala žádná „skupina dobrovolníků“, odhodlaných se pro „naši věc“ upálit, neexistovalo tedy žádné losování. Už samotný počátek „vysvětlení“ činu, je založeno na lži a manipulaci.

Velmi slabé požadavky

Naše požadavky jsou:

  • Okamžité zrušení cenzury
  • Zákaz rozšiřování „Zpráv“

Je zarážejí, jak jsou palachovy požadavky povrchní. V té době přece šlo o daleko více, šlo o okupanty a kolaboranty. Je logické protestovat proti cenzuře, ale vsadit na to svůj život a alespoň nepojmenovat ten hlavní problém, to je šílené.

Vydírání „lidu“

Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, tj. do 21. ledna 1969, a nevstoupí-li lid s dostatečnou podporou (tj. časově neomezenou stávkou), vzplanou další pochodně.

Vydírat politiky, prosím, to je možné. Ale vydírat lid jako celek, to je otevřeně řečeno pitomost. Ve spojení se sebevraždou neexistuje jiné vysvětlení, než duševní choroba.

Nesmyslný dovětek:

PS. Vzpomeňte na srpen. V mezinárodní politice se uvolnil prostor pro ČSSR, využijme jej.

Ve skutečnosti jediné přímé a jasné spojení s okupací. Bohužel zcela pomýlené a zmatené, žádný prostor se neuvolnil (ať tím myslel cokoli), pozice ČSSR jako moskevské državy byla potvrzena všemi významnými hráči tehdejší doby.

Proč je to tak důležité? Palach nemohl předpokládat, že bude mít ještě možnost dalšího „dovysvětlení“ (viz. rozhovor se Zdeňkou Knuníčkovou). Kromě tohoto dopisu a faktu, že k činu došlo na veřejném a symbolickém místě, nemělo existovat nic, co by jeho čin vysvětlovalo. Mějme také na paměti, že v okamžiku „dovysvětlování“ byl Palach již ovlivněn zprávami o reakci na svůj čin, která byl velmi sillná. Měl nečekanou příležitost vylepšit svou, v dopise zkonstruovanou manipulaci, o aktuální „populistické“ prvky.

Shrnuto, hádat se o obsah „palachova poselství“ je nesmyslné. Podle všech indicí byl Palach zejména psychicky narušený člověk, který neunesl tlak dramatické doby. Oba jeho mýty byly vytvořeny bez ohledu na realitu. Ten první, uvěřitelnější, z něj udělal svatého bojovníka proti okupaci. Ten druhý dokonce zcela nesmyslně bojovníka proti komunismu. Obávám se, že skutečnost je daleko přízemnější.

Pozn.: Naše mladá demokracie udělá další mílový krok, až vedle zpochybňování holocaustu, komunistické genocidy, duševní plnohodnotnosti homosexuálů a integrovatelnosti cikánského obyvatelstva vznikne další trestný ideozločin – zpochybnění oběti Jana Palacha.