Štítky

, ,

Do UK dorazilo psí počasí, povodně a bouře. Není nutné připomínat, že pro alarmisty je jakékoli počasí způsobeno „globálními klimatickými změnami“ vyvolanými člověkem, vše bude použito pro podporu jediné a neomylné hypotézy. Pikantní je, že některé drastické následky nepříznivého počasí si lidé skutečně způsobili sami, jen úplně jiným mechanismem.

Aktualizace:

Nepřekvapilo aktivistické vyhlášení jistého moudrého, lorda, „světově uznávaného vědce“ o tom, jak se situace okolo klimatických změn vyjasnila. Asi vás trochu překvapí, že onen světový vědátor není ani klimatolog, ani fyzik, ani geolog a dokonce ani přírodovědec. Je to totiž, jak jinak, ekonom, který s konečnou platností potvrdil pravdivost klimaalarmismu. Nakonec je to tak logické, protože teorie GW splňuje jen ekonomické zákony, nikoli však přírodní. Základní zákon ekonomie totiž zní, že má člověk moc, může bližního okrást pod libovolně hloupou záminkou:)

Plavající obyvatelé a jejich méně globální zástupci však kladou vinu za katastrofální povodně někomu jinému. Tmavozelený pohled na údržbu kulturní krajiny přinesl své výsledky, ale konečně je tu katastrofa, za kterou opravdu nese vinu člověk.

Naši ekologisté si často vůbec neuvědomují, že naše krajina nemá s tou divokou naprosto nic společného. Dokonce i ta slavná Šumava je produktem člověka. Že si příroda poradí sama, o tom není pochyb, otázkou je jen kdy, stabilního stavu se nemusí dožít ani vaši pravnuci, a jak ten stabilní stav bude vypadat. V Africe si příroda poradila tak, že zeleň nahradila Saharou.

Kdysi v 80. letech našim ekologům chyběl ke štěstí v temných zákrutách moravských  řek pouze bobr. Jak jednoduché, vysadíme ho a tak se i stalo. Jak dopadlo uvidíte třeba při návštěvě lednického areálu. Znám jednoho aktivistu, který je tam tehdy vysazoval a dnes razí heslo: „Zabij bobra, zachráníš strom.“ Možná už je dnes jasnější, proč naši předkové bobra zlikvidovali, možná nebyli až tak „hloupí“ ani antiekologičtí.

Cílené masívní zásahy v krajině přinášejí často i pro skutečné vědce neočekávané následky. O to větší nebezpečí hrozí, když se zásadní rozhodnutí řeší na základě ideologie a voluntarismu.