Štítky

,

V tento den zanikl poslední suverénní stát na území Čech a Moravy.

Ve škole jsme se učili, že došlo k naplnění naší touhy vlastním státě. To je jistě pravda, ale jedná se zřejmě o jediné pozitivum. Nový stát více problémů nastolil, než vyřešil:

– z historických Horních Uher vznikl novotvar zvaný Slovensko, jehož jižní hranice se hluboko zařízla typicky maďarského území. Tím vnikl nový národnostní problém, jehož projevy se zatím naštěstí podařilo tlumit, ale jehož „potenciál“ je značný

– naprosto nepochopitelně byla připojena Zakarpatská Ukrajina, oblast naprosto mimo náš civilizační okruh

– Čechům vznikl problém Sudetských Němců, který byl posléze spouštěčem likvidace Československa a k tvrdým zásahům nejprve proti Čechů a pak proti Němcům.

– Rakousko, do té doby minimálně regionální velmoc, bylo sraženo na kolena, odříznuto od moře a vrženo do bezvýznamnosti a ekonomického marazmu. Důsledkem bylo pozdější nadšené přijetí Hitlera

– Maďarsko dopadlo velmi podobně, velká část Maďarů se ocitla v jiných státech

– Vzniklá ČSR měla délku 900km, v nejužším místě měla tak 60km a civilizační rozdíl mezi východem a západem byl okolo 200 let. Svého zakladatele přežila o 9 měsíců. Za 70. let došlo ke dvěma rozdělením, kdykoli při politické nestabilitě. Jen díky nadstandardně dobrým vztahům obou etnik (za což vděčíme kupodivu komunistickému režimu), nedošlo ke krvavé řeži.

– ČSR byla zásadní příčinou vymazání střední Evropy z geopolitické mapy a její přechod do kategorie kolonií a satelitů. Ani jeden z nově vzniklých států se ze své podřízenosti nikdy nevymanil. Pod mne to byl i záměr velmocí, když dali Masarykovi tuto nesmyslnou trafiku.

– slabost regionu se zásadní mírou podílela na průběhu WWII, stal se snadným soustem pro Německo

Vlastní, je do určitě dobré. Ale je otázkou za jakou cenu. Jen se podívejme do našeho parlamentu, který jen „prohlasovává“ zákony a nařízení, nadiktovaná Bruselem. Na cestu do dnešního stavu jsme radostně nastoupili 28.10.1918 a od té doby jsme ani na vteřinu nepřestali být něčím satelitem.