Štítky

, , , , ,

Moto: Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel).

Wikipedie

Pokud možno stručně, jasně, bez emocí a vysvětlování. Názor si daňový poplatníku udělej sám.

  1. Subjekt:

Vzájemné soužití o.p.s.

Bieblova 404/8
702 00 Ostrava

  1. Účel sdružení:

„Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin.“

Ve skutečnosti dominantní zaměření na cikánské etnikum.

  1. Ředitel:

                Sri Kumar Vishwanathan

               1963 Quilon, Indie

               Absolvent Univerzita Patrica Lumumby, Matematika-fyzika, Moskva

  1. Ocenění:

„Obdrželi jsme centu Františka Kriegla od Nadace Charty 77, cenu Jana Masaryka Gratias Agit Ministerstva zahraničí ČR, čestné uznání ceny Místo v srdci, čestnou medaily od PČR, Prix Irene od Nadace Tolerance, SozialMarie od rakouské Unruhestiftung, ocenění VDV, cenu Mezinárodní unie Romů, ocenění Unie olašských Romů a cenu Alice Masarykové of amerického velvyslanectví.“

  1. Kontraverze (příklady):

Diskuse o projektu Vesničky

Pan Kumar a Bedřiška           

Přednádraží           

Úvaha o řediteli           

Přednádraží 2

 K dohledání je řada jiných kritik

  1. Vybrané ekonomické údaje v roce 2013:
  • Finanční zdroje
Plátce Suma %
Český daňový poplatník 14 870 903,00 66%
Evropský daňový poplatník 2 457 789,00 11%
Nadace 2 685 015,00 12%
Ostatní 2 545 998,00 11%
Celkem 22 559 705,00

 

  • Mzdové náklady

 

Průměrný počet pracovníků          43
Z toho řídící          4
Vyplacené hrubé mzdy  10 563 000 Kč
Z toho řídícím pracovníkům    1 732 000 Kč
Odvody    3 345 000 Kč
Podíl mzdových nákladů            62%
Průměrná měsíční hrubá mzda            20 471 Kč
Průměrná hrubá mzda řídícího pracovníka            36 083 Kč
Průměrná hrubá mzda řadového pracovníka            18 870 Kč

 

  1. Závěr

Společnost je financována převážně daňovými poplatníky (77%), převážně českými. Průměrná hrubá mzda je vyšší, než má 55% zaměstnanců v Moravskoslezském kraji. Průměrná mzda řídícího pracovníka je nad úrovní 90% zaměstnanců v MS kraji. Kolik bere pan Vishwanathan není známo, ale vzhledem k tomu, že průměrná mzda Indii byla v roce 2012 po přepočtu 4 673 Kč se emigrace vyplatila.

Hodnocení společnosti je rozporuplné, ocenění přicházejí hlavně od těch, kdo s jejich „klienty“ žít nemusí. Kritika naopak houstne, přibližujeme-li se regionu. Kontraverze je hlavně okolo výkladní skříně společnosti, kdy byl investicí v hodnotě 65 mil. Kč a za dalších nákladů z peněz daňových poplatníků (provoz přes 5mil. ročně, dotace 2,4-3,3 mil ročně jen od MPSV – 2004 2006 , dnes asi podstatně vyšší), vytvořen umělý svět pro asi 10 rodin.

Poznámka podnikatele: Daňový výnos mé střední firmy a jejích zaměstnanců sice pokryje roční dotaci pro pana Vishwanathana, ale důchodový fond pro zaměstnance už toho mnoho nezbude. Více takto obětavých imigrantů a jistě za chvíli dosáhneme životní úrovně Indie.

Ekonomické údaje a další podrobnosti jsou zde. Na rozdíl od jiných společností z oblasti etnobusinessu tato alespoň zveřejňuje výroční zprávy.