Štítky

, ,

Ano, nebylo to lehké, ale už je to tady. Podrobnosti sice ještě neznáme, ale Nautilovi se podařilo proniknout do zákulisí a tak vám může exkluzívně přinést některé detaily jednání.

Jak se o čekávalo, sjednotit postoje většiny státní se podařilo celkem rychle. Stačilo tu trochu zavydírat, tu trochu podmáznout a jinde zase něco pěkného přislíbit. Potíž však byla s entitami, které se podmáznout ani nijak jinak ovlivnit nedají a přitom mají na teplotu neopominutelný vliv. Ale i zde si naši ředitelé planety věděli rady, jednotlivým živlům přidělili právní zástupce ex offo, jejichž totožnost však zůstala tajemstvím i pro náš blog. Podle neověřených informací se mělo jednat o zkušené odborníky, kteří se osvědčili při daňové optimalizaci velkých firem, „půjčkách“ MMF malým a rozvojovým zemím, desrbizaci u Haagského tribunálu nebo při sepisování Lisabonské smlouvy.

Po bouřlivé, ale demokratické diskusi, přidělily Spojené státy (za nadšeného souhlasu EU) zástupce minimálně těmto živlům:

Slunce

Sopky

Cirkulace atmosféry a mořských proudů

Na utajeném zasedání se po těžké diplomatické bitvě podařilo se zástupci živlů dohodnout, že v příštích 100 letech vzroste teplota maximálně o 1,92564°C.

Připomeňme ještě prosím významný přínos České republiky a premiéra Sobotky osobně, když svedl těžkou bitvu se zástupcem San Marina a Faerských ostrovu o tu šestku na čtvrtém desetinném místě. Náš premiér byl výrazně ambicióznější a požadoval pětku, ale diplomatická váha protivníků jej donutila ke kompromisu. Českým přínosem je nakonec ta krásná čtverka (z dusíku) na konci.

Státníci na oplátků slíbili zástupcům živlů, že budou systematicky likvidovat svá hospodářství. Například Evropa přesune vše, co kouří, do Číny a svým příkladem ve snižování emisí ohromí celý svět. USA slíbily snížení emisí u svých řízených střel, vojenských letadel, kazetové a fosforové munice a nábojů do pušky M 16. Šíření demokracie tak bude ode dneška zelenější. Rusko se zavázalo, že se bude snažit zvýšit cenu ropy, aby byly „zelené“ zdroje konkurenceschopnější. Saúdská Arábie přislíbila uvalit na veškerou svou vytěženou ropu fosilní daň, které však bude použita na doplnění panovníkova harému. Všechny jeho manželky pod 12 let totiž začínají povážlivě stárnout.

Ekologické organizace dohodu přivítaly, ale současně kritizovaly, že neobsahuje žádné konkrétní kroky … ke zlepšení jejich financování. Zástupce Hnutí Duha argumentoval zcela jasnou korelací mezi výši průměrného platu v ekologicky neziskovém sektoru a snižováním emisí skleníkových plynů.

Jediný, kdo je z historické dohody v rozpacích, je malá skupina přírodovědců, nezávislých na klimatických grantech. Ti starší připomínají polozapomenuté, jak jsme za minulého režimu poroučeli větru dešti, a přišlo krupobití. Za všechny to vyjádřil jeden nejmenovaný skeptik: „Pokud ta 40ti tisícovka moudrých v Paříži má knoflík od globálního termostatu, začnu věřit v neposkvrněné početí.“

Ale ty občánku věř a víra tvá tě ochladí. Nakonec vliv průlomové klimatické dohody si může ověřit již zítra ráno. Výrazně se ochladí.

PS: Tento článek nevznikl v důsledku pojídání vtipné kaše nýbrž ze zoufalství. Opravdu to myslí vážně?