Štítky

, , , ,

Bývalé ústavy marxismu – leninismu, tedy centra „vědeckého“ přístupu k momentálně platné státní ideologii, byly plně a důstojně nahrazeny. Jejich místo zaujaly humanitní fakulty našich univerzit. Jejich náplň, šířit státní ideologii a indoktrinovat studenty a veřejnost zvrácenou propagandou pod počestnou hlavičkou vysokoškolského vzdělávání, to se nezměnilo.

Prosím seznamte se s některými „obory“ a předměty zkoumání moderního českého vysokého školství. Zapomeňte prosím na chvíli, že takto vzdělané úspěšné absolventy budete do smrti živit. Zapomeňte na to, že budou do smrti pracovat nejen proti Vám, ale i proti celé naší civilizaci. Zapomeňte na chvíli, kolik peněz daňových poplatníků se spláchne do záchoda a z kolika mladých lidí to udělá pokřivené ignoranty. Místo toho si popřejte tu kratochvíli a zasmějte se při čtení oduševnělých, vážně míněných textů našich humanitních ideologů:)

Kritická analýza diskurzu a gender
Genderová struktura české společnosti
Metody prosazování genderové rovnosti
Postkoloniální studia z hlediska genderové analýzy
Genderová studia
Gender ve filozofické antropologii

Feministická kritika současné vědy,feministická epistemologie

Humanitní enviromentalistika