Štítky

,

Jistě existují ženy, které jsou pro zaměstnavatele cennější, než všichni ostatní muži ve firmě. V průměru tomu však takto není, velká část žen slouží ve firmách a pominutelných pozicích typu zvedačky telefonů, vařičky kávy či ozdobné samice. A je to čím dál tím horší. Nic na tom nezmění ani profesionální feministky z genderových studií, které nemají na dosažení společensky užitečného vzdělání a tak se živí blbinami.

Minulý týden jsem hledal firmu, zvládající jistou technologii na dostatečně velkém výrobku. Tedy dvě otázky: umíme/neumíme a maximální možný rozměr dílu. Volal jsem do 6ti firem se sídlem v ČR, včetně 2 se zahraničními majiteli. Telefon zvedla vždy žena a nikdy nedokázala na otázku odpovědět. Vždy mě předala nějakému chlapovi, který tyto prosté otázky zodpověděl.

Jedná se o zcela standardní situaci u THP ve všech výrobních, projekčních, stavebních či dopravních firmách. Muži jsou v míře konvergující ke 100% nositeli firemního know-how a proto nejcennější pracovníci firmy. Ženy naopak potkáte maximálně v obchodu či nákupu, ale i zde se často vyhýbají jakýmkoli věcným problémům a spíše řeší firemní byrokracii.

Ale nebylo tomu tak vždy. Za bolševika jsem pracoval v projekčním ústavu, kde byly ženy běžně na pozicích technologů, projektantů či vedoucích laboratoře, odhaduji zastoupení tak 20%. Ještě v 90. letech jeden z mých 3 konstruktérů byla žena a byla výborná. Dnes neznám ani jednu osobu tohoto pohlaví na podobné pozici.

Hodnota žen v manuálních profesích je také horší. Ano, v rutinních opakovaných činnostech řádově předčí muže. Ale u toho také končí. Práce se stroji zvládají jen zcela výjimečně, i můj bláhový pokus přeškolit ženy na řízení výrobní linky (výrazně lepší peníze a méně fyzické námahy) skončil fiaskem. Jakákoli složitější činnost, např. práce podle výkresu, skládání atypických výrobků je zcela mimo schopnosti (a ochotu naučit se) průměrné zaměstnankyně. Ještě horší je situace ve stavebních a montážních firmách, zde jsou ženy zcela nepoužitelné, už jen z legislativních důvodů (např zvedání do 15kg). Na stavbách se vyskytují ženy jen jako sekretářky a naprosto výjimečně jako kontrola jakosti.

Shrnuto,hodnota ženy jako zaměstnance, je v průměru podstatně nižší, než muže. Technologii této civilizace nosí v hlavách většinově muži. Zde nepomohou žádné feministické proklamace, jen upřímná vůle žen samotných, vystudovat a pracovat v opravdu důležitých oborech. Přes všechny kampaně, zákony, kvóty a jiné výmysly se nůžky mezi hodnotou mužských a ženských pracovníků rozevírají. Tvrdím, že jestli existuje platová diskriminace, je namířena spíše proti mužům.

PS: Shodou okolností vedu firmu, v níž má nejvyšší plat žena a zaslouží si jej. Ale bohužel je to docela výjimečné.