Štítky

, ,

Opět jsem zhřešil a skrz OM shlédl. O technický podrobnostech někdy jindy, nyní jen o společenských dopadech.

No, takže zpět na zem. V srpnu 2021 se pravděpodobností hraničící s jistotou nestane nic. Nevím, jak to bude formálně, jestli všechny zdroje budou mít výjímku, posunou to, zruší nebo země vystoupí z EU… Faktem je, že 4 roky na retrofit odsíření není reálné. Odstavení tepelných elektráren je nemyslitelné a to nejen u nás, ale zejména v Německu. Vzhledem k plánovanému odstavování JE (nemyslím, že ani proběhne) by to způsobilo okamžitý kolabs německého hospodářství. Navíc okolní země by přestaly DE dodávat stabilitu. Vítězem by byla Francie se svými JE, která by po zavedení válečného hospodářství možná měla šanci.

Trochu nevázané prognostiky:) :
Důležitost elektřiny si lidé uvědomují až tehdy, když není. Její výpadky by způsobovaly nejen hospodářskou katastrofu, ale i tisíce mrtvých. Politik, který by takovouto politiku zkusl by dřív nebo později zkončil na stožáru pouličního osvětlení včetně svých přisluhovačů. IMO by to vyvolalo masivní revoluci, po které by menšinoví ekoteroristé asi přestali existovat ale možná také civilizace, jak ji známe dnes. Modleme se, ať se to nestane.

Občané by měli pochopit, že ekologismus je podobně nezpečná ideologie jako bolševismus nebo nacismus. Mají dokonce i společné metody, propaganda a (zatím v teoretické rovině) násilí. Voluntaristicky prosazovaná ideologie spojená s totální odbornou ignorancí nás povede nejen k hospodářským katastrofám, sociálním nepokojům ale i přimo k těžko napravitelným ekologickým škodám (viz kontraproduktivní „eko“výstřelny jako biopaliva, soláry, větrné elektrátny u Vídně)