Štítky

, , ,

Křesťanští aktivisté se dopustili nepěkné věci. S obrovským mediálním pokrytím zaslali udání na kardinála Duku až v Římě, že údajně mění barvu na hnědou.

Bez ohledu na důvody, které k tomu vedly, jedná se nade vši pochybnost o činnost zvanou bozování a aktér se nazývá bonzák. Zkusil jsem analyzovat kusé údaje o signatářích onoho udavačského dopisu.

Zeměpisná distribuce v obcích alespoň se 3 signatáři

Místo Poč. Podíl Obyvatelé ppm
Praha 190 54% 1280000 148
Brno 22 6% 377973 58
Olomouc 7 2% 100378 70
Plzeň 6 2% 170548 35
Čelákovice 4 1% 12114 330
Opava 4 1% 57387 70
České Budějovice 3 1% 93470 32
Jaroměř 3 1% 12442 241
Ostrava 3 1% 291634 10
Vsetín 3 1% 26190 115

 

Suverénně nejvíc bonzáků má samozřejmě Praha (54% z celkem 353 signatářů), ale v koncentraci je až na 3. místě před suverénně vedoucími Čelákovicemi a druhou Jaroměří (ppm = bonzáci/celkový počet * 1e6). Tyto obce lze považovat téměř za Mekky českého křesťanského bonzu. Nejnižší koncentrace tabulka nezaznamenává, ale jistě je zajímavá extrémně nízká koncentrace bonzáků v Ostravě.

 

Analýza podle povolání

Toto je obtížnější, protože povolání jsou uvedena velmi vágně. Nicméně alespoň pokus.

Povolání Počet Zastoupení
Duševně pracující 93 26%
Studenti 73 21%
Vzdělávání 70 20%
Umělci 35 10%
Ekonom. nečinní 28 8%
IT 17 5%
Zdravotnictví 14 4%
Manuální 10 3%
Neurčeno 8 2%
Duchovní 5 1%
Celkový součet 353

 

Největší skupinou jsem vlastně utvořil uměle. Jsou v ní všichni, kteří pracují duševně, popřípadě v nevýrobní sféře a nejsou v ostatních skupinách. Sama o sobě o ničem nevypovídá. Druhou největší skupinou jsou studenti, za ní pracovníci školství a vědy. Samo školství tedy vygenerovalo 41% bonzáků a míra indoktrinace sluneční ideologií je hrozivá. A samozřejmě, nemůže chybět ani naše umělecká fronta.

Asi nejzajímavější poznatek je, že pouze 3% signatářů jsou manuálně pracující. Zdá se, že tito lidé mají zcela jiné starosti.

Závěr

Zjištěné nám dovoluje vyslovit hypotézu, že ohnisky českého křesťanského bonzáctví je Praha a vzdělávací systém. A tak tu žijem!