Přední představitelé kulturního a společenského života naší země, místní a závodní organizace KSČ, stejně jako četné Brigády socialistické práce se v posledních dnech aktivně obracejí na orgány Strany a vlády s požadavkem na reakci na bezprecedentní chování Velké Británie.  Lid tak reaguje na krizi, vzniklou na základě incidentu v sovětském městečku Solnoje, kde vzteklý pes pokousal dva občany, z nichž jeden byl bývalým občanem Velké Británie.

Sovětské orgány urychleně provedly šetření a během několika hodin zjistily, že pes slyšel na jméno Harry a jedná se o anglického setra. Dále agentura TASS oznámila, že Džon Skviker v minulosti pracoval pro orgány vnější bezpečnosti SSSR na území Británie. Celý incident tedy sovětský lid právem pokládá za zvláště zákeřný nepřátelský akt spáchaný imperialistickou mocností na území lidově demokratické země, a sovětská vláda proto dala Británii ultimátum 48 hodin na to, aby náležitě objasnila celou situaci a za incident se omluvila. I přes vstřícnost vedení SSSR však britská vláda nepřikročila k adekvátním krokům, a na nočním zasedání nejvyššího politbyra země bylo proto rozhodnuto o vyhoštění 23 britských diplomatů ze země. Sovětské ministerstvo zahraničních věcí dále požádalo ostatní socialistické, lidově demokratické a spřátelené země o projev solidarity se Sovětským Svazem. Předseda nejvyššího sovětu, soudruh Leonid Brežněv, dále prohlásil, že nikdo z členů politbyra nebude sledovat zápasy britských fotbalistů na nadcházejícím mistrovství Evropy.
Snahy Británie zakamuflovat svůj útok na lidově demokratické principy socialistického bloku prostřednictvím údajných nejasností v případu by neměly zmást žádného uvědomělého občana. Britský ministr například tvrdil, že sovětská strana nepředložila žádný důkaz o identitě napadených, ani o rase psa orgánům FCI, které mají údajně právo na přednostní informace, pokud dojde k napadení psem nejasné rasy a původu. Sovětské orgány však rasu a původ psa určily jednoznačně, jedná se bez nejmenších pochyb o anglického setra, navíc, jak bylo uvedeno, slyšícího na jméno Harry. Tím jsou vyvráceny veškeré pochybnosti o případu a sovětská strana právem požaduje od Británie omluvu a odpovídající jednání a odmítá diskutovat o údajném chovu anglických setrů na území SSSR, stejně jako nepovažuje za adekvátní zmínky o údajné existenci psího útulku v předměstí města Solnoje.

Ústřední výbor KSČ po poradě na nočním zasedání proto rozhodl, že vyhoví nespočetným prosbám od znepokojených představitelů iniciativ z oblasti kulturního a společenského života a zároveň se připojí k dalším bratrským zemím, které již o symbolickém vyhoštění britských diplomatů rozhodly. Soudruh Vasil Bilak tuto možnost zmiňoval již v době své přátelské návštěvy v Moskvě a označil ji za soudružské gesto, vyjadřující nerozbornou jednotu našich bratrských národů v boji za mír proti světovému imperialismu. Jak řekl, Británii musí být veřejně sděleno, že podobné chování se neslučuje se zásadami soudružské mezinárodní spolupráce a boje za mír.  Britští diplomaté byli dnes ústy ministra zahraničních věcí, soudruha Haničince, požádáni, aby opustili území ČSSR do 1.4.1978. Prozatím se k projevu solidarity se Sovětským Svazem přidala Polská lidová republika, Německá demokratická republika, Korejská lidově demokratická republika, Bulharská socialistická republika, Rumunská socialistická republika a v neposlední řadě i  Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje.