Multikulturní obohacování. To je něco, co naši zaprděnou zemi stále nějak míjí, k velké nelibosti všech těch velkých veřejnoprávních autorit. Kdykoliv se někdo vyjádří skepticky o prospěšnosti importu afroislámských komunit, nebo naopak optimisticky v otázce počtu jedinců, přítomných v ČR, je takový člověk nedůtklivě odbýván a naši morální velikáni s velkou trpkostí konstatují, že „je jich tu jen 12“, a to samozřejmě  vinou zaprděnosti Čechů, kvůli které je naše území pro pokrokové novolidi nehostinnější, než Sahara nebo ruiny čerstvě demokratizovaného Mosulu.

Existují snahy o jakési svépomocné obohacení, kdy se např. chystá útok na vlak, organizovaný ať už pomateným občanem, nebo  přímo profesionály z řad policie, kteří pak svůj vlastní pokus o atentát slavně zmaří ještě v zárodku. Všichni ale cítíme, že je třeba se na tu toužebně očekávanou událost připravit i v samotném srdci českého multikulturalismu, a to přímo pod ocasem.

Uvedený odkaz si pečlivě prostudujte, abyste náležitě chápali souvislosti a neztráceli se v následujícím textu. Nám se totiž podařilo získat důvěru jednoho z organizátorů akce, který se uvolil udělat rozhovor na téma Muzeum 2018.

redakce(R):
Děkujeme, že jste si našel čas na zodpovězení našich otázek. Mimochodem, jak Vás máme oslovovat? Předpokládáme, že chcete zůstat v anonymitě.

Organizáotr(O):
Také děkuji za Váš čas, myslím, že mne oslovovat nebude potřeba.

R: Tak tedy k věci. Můžete nám krátce vysvětlit, co je cílem cvičení a jaká je Vaše role v něm?

O: Samozřejmě. Je jasné, že je třeba být připraven na nejrůznější eventuality a k tomu patří i pořádání tématických cvičení v reálném prostředí. Cílem je tedy nácvik v reálných podmínkách, a my jsme se rozhodli k tomu vybrat prostory metra. Tyto prostory byly vyhodnoceny jako jeden z možných cílů  a pro nácvik je výhodné, že je lze po jeho dobu pro veřejnost uzavřít. Já jsem se účastnil celého procesu od ideového námětu až po plánování realizace. Budu také velet operaci a vyhodnocovat výsledky.

R: Jste tedy jakýmsi duchovním otcem celého projektu. Můžete nám přiblížit průběh akce?

O: Jen velmi zhruba, protože součástí je i moment překvapení pro zasahující jednotky. Hlavním tématem bude nebezpečná osoba v prostoru metra. Zatím ještě dolaďujeme detaily, možná budou dvě až tři, to právě nechci přesně prozradit a přesný scénář také neřeknu. Ale představte si prostě někoho, kdo bude ohrožovat v prostoru metra občany a jednotky, jak zasahují jak v ohnisku, tak i v periferiích, kde např. organizují únik civilních osob a zároveň monitorují prostor.

R: A ty osoby budou převlečení policisté? Dostanou nějaký typický převlek, vousy, zbraň, nebo maketu pásu s výbušninami, jak to bylo např. při analogických událostech?

O: Tady je potřeba se zastavit. My v žádném případě nehodláme organizovat divadelní představení s nějakými líbivými kulisami. Naopak, my spolupracujeme při vytváření scénáře akce jak s pracovníky konkrétních zásahových jednotek, tak především s útvary analytickými. Data od nich pak s pomocí tuzemských analytických útvarů transformujeme na naše podmínky.

R: Takže to není tak, že by útočníka představoval vousatý mladík křičící „Alahu akbar“ střílející z AKM?

O: K tomu se právě chci dostat, když mě necháte domluvit. Posbírali jsme data z prakticky všech případů z Evropy. S USA a Ruskem v tomto nespolupracujeme, protože tam jsou scénáře a motivace jiné, to by nemělo význam. Tedy analyzujeme velmi pečlivě a do hloubky evropské události jako byl Bacatlan nebo útok nožem v Londýně. Z Evropských případů také vynecháváme útoky auty a kyselinou. V metru auta nejezdí a kyselinu nám zakázal Magistrát, protože by mohla poškodit podlahu. Nicméně s tekutinou pracovat hodláme také.

R: Co si máme představit pod tou transformací – říkal jste, že budete transformovat na naše podmínky.

O: No samozřejmě, už třeba jazyk, že. Ale tato úloha je samozřejmě velmi komplexní a zde spolupracujeme s našimi předními útvary a think tanky. Jedním z nejdůležitějších je Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Tam se vlastně sbíhají všechny nitky a s jejich pomocí tvoříme základní obraz potenciálního protivníka. To nemusí být nutně ten mediálně vykreslovaný terorista se zarostlou tváří.

R: To je skutečně zajímavé, popište nám tedy jak taková osoba vypadá.

O: Postupně, nespěchejte…(smích)
My vycházíme, jak jsem řekl, z konkrétních dat, získaných z existujících případů. Tak například původ pachatele. Bývají to jak cizinci, tak občané těch samotných zemí, ale data je potřeba chápat správně. To, že je pachatelem občan ještě neznamená, že to byl, řekněme Francouz s baretem, co pije víno a jí bagetu, jestli mi rozumíte…

R: samozřejmě, to právě je předmětem kritiky médií, když se zamlčuje původ pachatelů

O: No právě, tomu se chceme vyhnout, takže toto velmi pečlivě analyzujeme a pracujeme s tím. V našem scénáři rozhodně nebude pachatelem pražský Pepík.
V těch skutečných případech to byly takřka vždy osoby s imigračním pozadím, buď sami imigranti, mnohdy ti tzv. nelegální, anebo sice již občané státu, ale ve skutečnosti imigranti druhé, třetí, nebo i vyšší generace. Přitom typicky ze zemí, se kterými měly ony evropské státy v minulosti velmi těsné vztahy. Zmíním např. Francii a Alžír.

R: Ano, to je zajímavé a naši čtenáři vždy kritizovali zamlčování takových vazeb. Hlavně jsou citliví na stránku náboženskou, která se hlavně zpočátku viditelně cíleně ignorovala. Vy to doufám dělat nebudete.

O: Rozhodně ne, my nejsme média, my se snažíme o realistické postihnutí situace a poctivou analýzu. Skončili jsme u toho etnického pozadí pachatele, že to nebude ten Pepík, bude to osoba s analogickým etnicko-národnostním profilem jako byly osoby páchající násilnosti v západní Evropě. A nyní k náboženství.. máte naprostou pravdu, že toto je poměrně klíčový a zřetelný aspekt. Pachatelé jej velmi často akcentují jakýmsi pokřikem při trestné činnosti, což opět patřičně zohledníme a náš pachatel se bude chovat analogicky.

R: Jak to tak slyším, vychází mi z toho opět ten vousatý mladík, Francouz, z třetí generace Alžířanů, který zdravil sousedy, ale potkal právě přišedšího imigranta napojeného na Saudskoarabské duchovní, čímž se zradikalizoval, dostal se na dva roky do hledáčku tajných služeb a nakonec za pokřiku „Aláhu akbar“ vystřílí pivnici zakázanou automatickou zbraní.

O: (smích) To právě jsou ty divadelní kusy plné laciných cliché. My pracujeme analyticky a jak jsem zdůrazňoval, celý kontext musíme velmi pečlivě přenášet do našich podmínek, a to nejen pro účely cvičení, ale i pro skutečnou analýzu potenciálních hrozeb.

R: Takže?

O: Takže tu máme někoho, kdo přišel do ČR, nějakou dobu zde žije, zradikalizuje se, spojí se s nově přišedším, v našem případě je možné do scénáře zahrnout i možnost vlivu toxických látek. A samozřejmě tu extrémní náboženskou stránku. Snad mohu prozradit, že ti iniciální agresoři budou dva.  A bude se jednat i o projev nesnášenlivosti etnické a samozřejmě i oblasti vztahu k ženám – tento aspekt jsme opomněli zmínit, přitom hraje v případech západní Evropy přímo dominantní roli.

R: Tak nám konečně prozraďte, jak budou vypadat ti agresoři:

O: Ne, to v žádném případě nemohu, tím bych pokazil celé cvičení. Budeme to ale natáčet a některé scény vám dám potom k dispozici.
To je vše co k tomu mohu říci.

R: tak tedy děkuji za rozhovor

O: I já děkuji.

Naše redakce však nelenila, podařilo se jí část scénáře pro útočníky ofotit a přinášíme vám exkluzivně jeho klíčovou část:

Jano a Fero se potácejí s lahvemi borovičky po schodech metra.
J: Zajebaní Česi!
F: Kurvy sú to zajebané!
J: Veru tak, ako len mohla, Marienka moja… kurva jedna!
F: S Pražákom!
J: Všetkých (rozmáchne se a rozbije lahev o sloup tak, že mu zůstane v ruce hrdlo s ostrými okraji) pobijem, poriežem, všetkých! (rozběhne se nemotorně po nástupišti)
F: Požičám ti vreckový nožík, kamarát, tu máš (podává mu legálně drženou zbraň-kapesní nůž s čepelí 8cm), kúpil som ho u nás, v Šamoríně.
J: Dobre mi pán farár hovoril, doma sme mali s Marienkou zostať …..  BOHA JEHO!
(s tímto výkřikem se vrhá se střepem v ruce proti skupince maďarských turistů)