Jednoduchá hra, kterou můžete hrát buď mechanicky, nebo můžete zapojit svůj um a důvtip.

Základní verze:
Vezměte volební lístky a zkuste najít kandidáty v tomto seznamu:
https://www.aspeninstitutece.org/people/#team

Verze pro mírně pokročilé:
Zjistěte si jména ministrů a jiných důležitých veřejně činných osob za posledních X let a zkuste je opět najít v tomto seznamu
https://www.aspeninstitutece.org/people/#team

Verze pokročilá:
Zkuste u pozitivních nálezů vyhledat další organizace, ve kterých daní jedinci figurují, tyto organizace přidat do seznamu a provést další šetření u veřejně činných osob.

A hlavně .. svoje nálezy si nenechávejte pro sebe a zohledněte je patřičně u voleb.