Štítky

, , ,

Už bych na to měl být zvyklý, ale nejsem. Konference o spalování odpadu je pro mne vždy výletem do bizarního světa, kde fyzikální zákony určují politici, na nějakou tu kačku se nehledí a lež je standardní pracovní nástroj. Bez dalších komentářů jen některé postřehy:

Sdružení Arnika se daří blokovat všechny projekty v energetické využití odpadu (ZEVO) na území ČR. Označí místně příslušný rozhodovací orgán za podjatý a zbytek zařídí naše skvělá justice.

Evropská komise zplodila tzv. „Oběhovou ekonomiku“, založenou na představě, že vše se bude recyklovat a spalovat jen to, co opravdu nepůjde. Insideři ale tvrdí, že se jedná o barnumskou reklamu, protože jde v principu o to, aby vyspělé státy nemuseli dělat nic a ty zaostalé se na ně dotáhly. Ovšem bez používání tohoto spojení se nemůžete považovat za odbornou veličinu.

Data Eurostatu o odpadovém hospodářství jednotlivých států jsou naprosto zavádějící. Různé státy mají různé definice odpadu, recyklace a pod, takže čísla nelze naprosto srovnávat. Např. v ČR máme dvě evidence odpadu, MŽP a ČSÚ, jejich výsledky se liší o 100%. Hádají se o to už (jen co já vím) už asi pátým rokem bez jakéhokoli posuvu.

Evropská recyklace je grandiózní podvod s prvky cimrmanovské absurdity. Z vyřčeného jsem pochopil, že smyslem tzv. „recyklace“ je naplnění čísel, daných EU a řádné čerpání co největšího objemu dotací. Každá země má vlastní manipulativní systém, jak se k požadovaným číslům „dostat“. Nejoblíbenější je německý systém, vzniklý záměnou slov „vytříděný“ a „recyklovaný“. Ti považují za recyklované vše, co vyleze z jejich MBT (mechanicko-biologické třídění) a je prohlášeno za surovinu. Není přitom důležité, co se s tím potom ve skutečnosti děje. Rozdělí si dotace a nákladně získané „suroviny“ spálí, uloží na skládku nebo v lepším případě vyveze. Díky tomu je v Německu součet recyklovaného odpadu a ekologicky likvidovaného v ZEVO asi 115% produkce odpadu:) Podle odhadů insiderů, například vytříděných plastů se spálí až 90%, vytříděného papíru minimálně 20%.

Odborníci více méně tajně, rozlišují recyklaci přirozenou, dotovanou a technicky neproveditelnou. První je vše, co se ekonomicky vyplatí, druhé co je proveditelné s dotacemi, třetí je nesmyslná. Požadavky EU se již dnes pohybují někde na rozhraní typu 2 a 3. Čísla jako 60 či 70% již vyžadují „kreativní“ evidenci.

Jinou fintou je, co se započítává do odpadu. Když je to komodita, která se chová i bez dotací téměř jako vratný obal, tak ta recyklační čísílka naskakují rychle.

Někdy jsou to ale podvody až do nebe volající. Takové Polsko má jedinou  funkční spalovnu s kapacitou pod 1% roční produkce, ale údajích Eurostatu se dočtete, že v zařízeních ZEVO likviduje 15% odpadu. Polsko je vůbec zajímavou zemí. Asi pro 20% domácností vůbec není zajištěn svoz odpadu, což je rádoby civilizovanou zemi nepředstavitelné!

Na druhou stranu Poláci přistoupili k nové výstavbě ZEVO velmi pragmaticky. Na rozdíl od ČR získali dotace, dnes probíhá 6 projektů a dalších 6 se připravuje.

Insideři tvrdí, že za neobdržení dotací pro ČR z EU na ZEVO nestojí Brusel, ale místní politici. Odborná jednání prý proběhla hladce a rozumně, ale pak se do toho zamotali někteří čeští politici, kteří chtěli dělat jakési „zprostředkovatele“, rozuměj, ukousnout si svůj díl. Brusel samozřejmě nemohl říct, že naši politickou reprezentaci považuje za zloděje, a tak dotacím zabránit administrativními bariérami. Při diskusi odborníků (mimo záznam) to prý snad bylo řečeno na plnou hubu. Jména politiků jsme se však nedozvěděli, dotyčný řekl, že si nechce s rodinou udělat výlet na Orlík:)

Dál pevně kráčíme cestou k závislosti na zahraničí za současného vývozů zisku ze skládkování via zahraniční společnosti. Model, k němuž za pomoci ekoteroristů směřujeme, vypadá takto:

  • Odpad se zde roztřídí
  • Co půjde spálit se vyveze do zahraničních spaloven (za záporné ceny)
  • Co nepůjde, uloží nadnárodní společnosti u nás a odnesou zisk

Vzhledem k zablokování některých projektů začíná např. kraj Vysočina tento scénář již připravovat. Nic jiného mu nezbývá.

V současné době probíhá boj o zvýšení skládkovacího poplatku o cca 240% z titulu „znevýhodnění“ skládkování. Do roku 2030 by se měl tento poplatek zvednout asi na šestinásobek. Takže občane, to není útok na tvou peněženku, to jen proces „řízení“ odpadového hospodářství. Když si vzpomenu, s jakou pompou dostali důchodci přidáno 40Kč, musím se smát.

Od roku 2024 má být v ČR zakázáno skládkování, resp. skládkování odpadu s větší výhřevností, než 4 MJ/kg. Vzhledem k tomu, že doposud není připraven ani zákon, který by specifikovat technické parametry a stávající kapacity zdaleka nedostačují, jsou odborníci velmi skeptičtí.

Mimochodem, věděli jste, že produkce skleníkových plynů ze skládek je na úrovni dopravy, ale žádné emisní povolenky se nevyžadují? Já tedy ne.

Když jde o „ekologii“, na nějaký ten cent se nehledí. Pod tlakem ekologů byla přijata i v této oblasti filosofie BAT – musíte aplikovat nejlepší dostupné technologie. To vypadá rozumně, ale praxe je trochu jiná. Stačí zalobovat a úředníci prohlásí za BAT technologii něco, co není řádně odzkoušeno. Typicky v elektrárenství byly za BAT prohlášeny nadkritické zdroje, a tak zásadní problémy s řádně neodzkoušenou ocelí T24 vyvolaly u 17 budovaných bloků zpoždění 2-4 roky. Škody v miliard €.

Podobné je to oblasti komunálního odpadu. Jen pokusy zavést tzv. plasmové spalování způsobily jen v Německu škodu okolo 1 miliardy €. Ani jedno takové zařízení nenajelo do řádného provozu. Odborníci tvrdí, že dodavatel technologie dokonce falšovat výsledky svého zkušebního zařízení v Itálii. Pikantní na tom je, že jeho obchodní zástupce svého času na konferenci prohlásil, že osobně zažaluje každého, kdo si zvolí jinou technologii, protože jen plasma je BAT:)

ZEVO jsou považovány za zdroj dioxinů, což je pravda jen částečně. Primárním zdrojem jsou lokální topeniště a zejména dieselové motory. Dioxiny se pak dostanou do spalovny s prachem (extrémní jsou prý pytlíky od vysavače) a ZEVO je odstraní jen částečně (Malešice cca 32%).

Závěry z mého povídání si udělejte sami. Každopádně, když se postavíte před tu řady barevných popelnic a budete páchat ekologické „dobro“, vězte, že není všechno zlato, co se třpytí.